Työoikeus Raaseporin ja Salon seudulla

Työoikeus ammattitaidolla – Kiskon Laki

Neuvomme työsuhteeseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä, oli kyseessä sitten työsuhteen aloittaminen, työajat, vuosilomat, työsuhteen lopettaminen tai yt-menettely.

Työriita-asian sovittelu on helpointa luotettavan asiantuntijan avulla, joka tuntee lait ja oikeuden läpikotaisesti. Avustamme teitä kaikenlaisissa riitatilanteissa.

työoikeus

Riitatilanteissa avuksi

Riitatilanteet saattavat usein muodostua monimutkaisiksi ja ennen kaikkea raskaaksi kokemukseksi asianomaiselle. Olemme tukenanne ja autamme teitä löytämään juuri sellaisen ratkaisun, johon haluattekin pyrkiä. Selvitän teille yksityiskohtaisesti oman tilanteenne ja samalla kartoitan mahdollisuutenne menestyä kyseessä olevassa asiassa. Selvityksen ja kartoituksen perusteella arvioidaan, mihin toimenpiteisiin ryhtyminen on omien etujenne mukaista.

Meillä on kattava kokemus työsuhderiitojen hoitamisesta. Avustamme asiakkaitamme sekä sovintoneuvotteluissa että oikeudenkäynneissä.

Toimistomme edustaa työnantajia ja työntekijöitä muun muassa työsuhteen päättämistä koskevissa riidoissa. Lisäksi edustamme asiakkaitamme työsopimusrikkomuksista syntyvissä riidoissa, kuten kilpailukieltorikkomuksia koskevissa oikeudenkäynneissä. Hoidamme myös palkkaa ja palkitsemista koskevia erimielisyysasioita, joissa voi olla kysymys esimerkiksi saamatta jääneen palkan velkomisesta. Lisäksi meillä on monipuolinen kokemus syrjintää koskevista tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain mukaisista riidoista.

Työrikosasiat

Avustamme asiakkaitamme muun muassa työturvallisuusrikoksia, kuten työtapaturmia tai työpaikkakiusaamista koskevissa toimeksiannoissa. Lisäksi edustamme päämiehiämme työsyrjintää koskevissa rikosasioissa. Konsultoimme myös kysymyksissä, jotka koskevat työnantajayhteisölle määrättävää yhteisösakkoa tai rikosvastuun kohdentamista työnantajaorganisaatiossa.

Ota yhteyttä Kiskon tai Raaseporin Lakiin ja kysy työoikeusasioista!