Perheoikeus lakiasiain­toimistosta luotettavasti Salon ja Raaseporin seudulla

Lakiasiaintoimistot Kiskon Laki ja Raaseporin Laki tarjoavat perheoikeuspalveluja vuosien kokemuksella ja luotettavalla ammattitaidolla. Hoidamme erilaisiin perhetilanteisiin liittyvät asiat luotettavasti kuten esimerkiksi avioehdon laatiminen, avio- ja avoeroon liittyvät kysymykset, lasten asiat ja puolisoiden ositukset.

Perheoikeudelliset toimeksiannot voivat olla seuraavia tehtäviä:

  • Pesänjakajana toimiminen osituksessa
  • Avioehdon laatiminen, edunvalvontavaltuutusten laatiminen
  • Lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuksiin ja elatukseen liittyvät asiat ja niihin liittyvät oikeudenkäynnit
  • Osituskirjan laatiminen sopimusosituksessa
  • Toisen osapuolen avustaminen riitaisessa osituksessa
  • Testamentin ja muun asiakirjan laatiminen

Neuvontapalvelut

Hyödynnä lakiasiaintoimistomme neuvontapalvelua luottavaisin mielin, jos koet tarvitsevasi asiantuntevaa lainopillista neuvontaa tai lakiasiaintoimiston tarjoamaa näkemystä joissakin kysymyksissäsi. Neuvontapalvelumme kertoo sinulle asianmukaista tietoa erilaisista lakiteknisistä seikoista ja säädöksistä sekä omista lakitoimiston palveluistamme, mikäli tarvitset niitä. 

Huom! Tarjoamme maksuttoman alkuneuvonnan, jossa kartoitetaan aina yhdessä tilanteesi.

Avioehto 

Avioeron jälkeen omaisuusasioista puhuminen voi olla vaikeaa sekä se voi hankaloittaa ja kärjistää asioita. Avioehto yksinkertaistaa ja helpottaa mahdollisessa erotilanteessa omaisuudesta syntyviä riitoja ja erimielisyyksiä. Ota yhteyttä ja kartoitetaan yhdessä juuri teille sopiva avioehto.

Avioero  

Avioeroa haetaan joko yhdessä tai yksin. Avioerohakemus on kaksivaiheinen. Puolen vuoden harkinta-ajan jälkeen niin sanotun II-vaiheen hakemuksella voi pääsääntöisesti saada avioeron. Mikäli puolisot ovat keskeytyksettä asuneet erillään viimeiset kaksi vuotta, avioeron saa myös ilman harkinta-aikaa. Avioeroasian yhteydessä käräjäoikeudessa ratkaistaan usein elatusapu lapselle tai toiselle puolisolle, lapsen huolto- ja tapaamisoikeus ja asumiseen liittyvät asiat.

Elatusapu 

Vanhempien erotessa, lapset jäävät usein toiselle vanhemmista. Etävanhemmaksi jäävä maksaa yleensä lapsesta elatusapua.

Elatusapu on elatuspäätökseen tai -sopimuksen mukainen rahamäärä, jonka elatusvelvollinen vanhempi maksaa lapsen elatusta varten. Vanhemmat voivat myös sopia elatusmaksusta ollessaan asiassa samaa mieltä. Elatusapusopimus on silti syytä tehdä kirjallisesti asian-tuntijan toimesta yhteisymmärrystilanteessakin, jotta virheiltä vältyttäisiin.

Huoltajuuskiistat  

Hoidamme myös erotilanteiden huoltajuuskiistat hienovaraisesti sekä luotettavasti. Voit ottaa rohkeasti yhteyttä myös lasten huoltajuuteen liittyvissä asioissa niin katsotaan miten voin olla avuksi parhaalla mahdollisella tavalla. 

Autan sinua kaikissa lapsen elatukseen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä ja kysy lisää.